Symbol koła herbem Carrary

Zadaniem firmy OMNISTONE jest promowanie oraz zachowanie prawdziwej kultury związanej z marmurami kararyjskimi w jej najczystszej formie. Jest to 2000 lat tradycji przekazywanej przez pokolenia z ojca na syna. Nasze logo hołduje tej tradycji, gdyż symbol koła jest herbem miasta Carrara. 

 

 

Od zarania dziejów społeczność Carrary związana jest z symbolem koła, toteż został on wybrany na herb miasta wraz z mottem FORTITUDO MEA IN ROTA, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „moja siła leży w kole”.

Bez wątpienia jednym z powodów owego wyboru jest pochodzenie toponimu Carrara, które od wieków było przedmiotem debat i dyskusji pomiędzy historykami i językoznawcami.

Najbardziej prawdopodobne teorie sugerują, iż toponim Carrara wywodzi się z:
1) łac. słowa CARRARIAE (kamieniołomy)
2) łac. słowa CARARIA (miejsce wózka)
3) języka Ligurów, starożytnego ludu zamieszkującego tereny północno-zachodniej Italii (obejmujące północną Toskanię, Ligurię i Piemont, czyli między innymi obszar obecnej Carrary) aż do II wieku p.n.e., kiedy to zostali ostatecznie podbici przez Rzymian. W ich języku słowo KAR lub KARRA (kamień) wraz z przyrostkiem ARIA oznaczało MIEJSCE KAMIENI lub MIEJSCE, GDZIE JEST DUŻO KAMIENI.
4) terminologii Etrusków – słowo KAR (kaplica lub świątynia) oraz RA lub RHA (egipski bóg Słońca) w tym wypadku oznaczało ŚWIĄTYNIĘ SŁOŃCA. Faktem jest, iż terytorium Etrusków graniczyło z terytorium Ligurów, a stosunkowo niedawno archeolodzy odkryli dowody stanowiące o regularnym handlu, który odbywał się właśnie pomiędzy Etruskami a Ligurami oraz o ich wspólnym wydobywaniu marmuru kararyjskiego od VI lub V wieku p.n.e., czyli na długo przed Rzymianami.   

Interesujące jest to, iż wszystkie powyższe teorie mają coś wspólnego z kołem:
– jest ono najważniejszą częścią wozu. Począwszy od starożytności do końca XIX wieku, gigantyczne wozy ciągnięte przez woły były jedynym środkiem transportu bloków marmurowych z kamieniołomów. Ta informacja ściśle wiąże się z pierwszą i drugą teorią.
– koło jest symbolem słońca w większości kultur na całym świecie.