Przewodnik po marmurach z Carrary celem wyboru odmiany najlepiej pasującej do zamierzonego zastosowania – część 1

Marmur z Carrary – surowiec używany przez najsłynniejszych rzeźbiarzy i architektów jest nie tylko najbardziej poszukiwanym kamieniem naturalnym na świecie, lecz ogólnoświatowym symbolem bogactwa i luksusu. Każdy, kto zamierza dodać wartości i piękna swojej nieruchomości z pewnością pomyśli o zainwestowaniu w marmur karraryjski. Jednak osoby poszukujące fachowych porad i objaśnień dotyczących istniejących odmian marmurów z Carrary oraz ich cech charakterystycznych i wartości często spotykają się z niejasnymi lub – co gorsza – błędnymi informacjami. Dzieje się tak dlatego, iż w rzeczywistości prawdziwych koneserów i znawców tego marmuru jest zaledwie garstka. Sytuacja ta prowadzi do rozprzestrzeniania się wielu błędnych przekonań oraz do nieprawidłowego użycia materiału, co skutkuje pojawieniem się poważnych problemów po zamontowaniu elementów gotowych.

Prawidłowym podejściem do tematu związanego z marmurami karraryjskimi jest przede wszystkim uświadomienie sobie, iż z kamieniołomów w Alpach Apuańskich wydobywa się setki odmian tego surowca, które różnią się od siebie wyglądem oraz własnościami technicznymi.

Sam wygląd w tym kontekście jest ogólnym pojęciem obejmującym szereg następujących cech:
1) Kolor tła.
2) Jednolitość tła.
3) Kolor użylenia.
4) Ilość użylenia.
5) Rozmiar użylenia (długość i szerokość przerostów).
6)Kształt użylenia (prosty, zygzakowaty, falisty, okrągły).
7) Kierunek użylenia (poziomy, pionowy, skośny).
8) Połysk.

Najważniejsze cechy techniczne każdego marmuru to:
1) Wytrzymałość.
2) Nasiąkliwość.
3) Odporność na ścieranie.
4) Odporność na działanie wysokich temperatur.
5) Odporność na działanie niskich temperatur.
6) Odporność na działanie promieni UV.